نمای فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک طرح شقایق دلفینی

در این دکوراسیون از فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گل برجسته طرح شقایق دلفینی استفاده شده است. مبلمان و نورپردازی سالن نیز براساس رنگ فرش انتخاب شده است.

دکوراسیونی با فرش خاطره فیلی و مبلمان همرنگ فرش

در این دکوراسیون از فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک طرح خاطره فیلی استفاده شده است. رنگ کاغذ دیواری و مبلمان بر اساس رنگ فرش انتخاب شده است.

نمای فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک طرح فلورا سرمه ای

در این دکوراسیون از فرش های ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گل برجسته طرح فلورا سرمه ای استفاده شده است.

نمایی از پشتی و فرش هایبالک طرح اعجاز سرمه ای

در این دکوراسیون از فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک طرح اعجاز سرمه ای در کنار پشتی هایی از همین طرح استفاده شده است.

نمای فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک طرح بهداد سرمه ای

در این دکوراسیون از فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گل برجسته طرح بهداد سرمه ای استفاده شده است.

به کار بردن چند فرش طرح بهار کرم در یک سالن پذیرایی بزرگ

در این سالن پذیرایی بزرگ ار چند فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گلبرجسته طرح بهار کرم استفاده شده است. رنگ مبلمان نیز با توجه به رنگ فرش ، کرم انتخاب شده است.

نمای فرش بهار کرم در کنار مبلمان و پرده کرم

در این دکوراسیون بیشتر از رنگ کرم استفاده شده است. رنگ پرده ، فرش  و مبلمان همگی کرم رنگ هستند. فرش انتخاب شده برای این دکوراسیون، فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گل برجسته طرح بهار کرم می باشد.

دکوراسیونی متشکل از فرش افشان اسلیمی سرمه ای و مبلمان طوسی

در این دکوراسیون از فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گل برجسته طرح افشان اسلیمی سرمه ای در کنار مبلمان و صندلی های طوسی رنگ استفاده شده است.

نمای چند فرش های ۱۲۰۰ شانه هایبالک طرح فلورا در کنار هم

در این منزل از ۴ فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گل برجسته طرح فلورا کرم در یک سالن بزرگ استفاده شده است.

دکوراسیونی با فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک طرح فلورا کرم

در این منزل از فرش ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گلبرجسته طرح فلوا کرم استفاده شده است.

فرش های هایبالک طرح فلورا در سایزهای مختلف

در این منزل از فرش های ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گلبرجسته طرح فلورا کرم در اندازه های مختلف استفاده شده است.

به کار بردن فرش و قالیچه و پشتی طرح رز افشان سرمه ای در یک دکوراسیون

در این منزل از فرش و قالیچه و پشتی طرح رزافشان استفاده شده است. این فرش ها ۱۲۰۰ شانه هایبالک یا گل برجسته می باشند.

نمای فرش های هایبالک طرح آرسس سرمه ای در محیطی بزرگ

در این سالن بزرگ به غیر از فرش و مبلمان، سایر اجزای دکوراسیون دارای رنگ کرم  قهوه ای می باشند. میز تلویزیون ، کاغذ دیواری ، سقف ، پرده و پارکت همگی ترکیبی از رنگ های کرم و قهوه ای می باشند و فقط فرش و مبلمان سرمه ای رنگ می باشند. فرش های به کار رفته در این دکوراسیون، فرش ۱۲۰۰ شانه طرح برجسته هایبالک طرح آرسس می باشند.

نمای فرش آرسس فیلی در کنار مبلمان فیلی

در این دکوراسیون از فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته یا هایبالک طرح ارسس فیلی در کنار مبلمان فیلی استفاده شده است.

به کاربردن فرش سالار کرم در دکوراسیون سالن پذیرایی

در این سالن پذیرایی از فرش ۱۲۰۰ شانه طرح سالار کرم استفاده شده است. رنگ مبلمان ، پرده و ویترین نیز بر اساس رنگ فرش انتخاب شده است.

نمای فرش ساقی سرمه ای در کنار مبلمان سفید

در این دکوراسیون شیک از فرش ۱۲۰۰ شانه طرح ساقی سرمه ای در کنار مبلمان راحتی سفید استفاده شده است.

دکوراسیون سالن پذیرایی با فرش صبا سرمه ای و مبلمان یاسی

در این دکوراسیون از فرش ۱۲۰۰ شانه طرح صبا سرمه ای در کنار مبلمان یاسی استفاده شده است.

نمای فرش حوض نقره کرم در کنار مبلمان و پرده و ویترین کرم

در این سالن پذیرایی شیک از فرش ۱۲۰۰ شانه طرح حوض نقره کرم استفاده شده است. مبلمان و پرده و میز تلویزیون و ویترین کرم رنگ و کاغذ دیواری کرم قهوه ای نیز تکمیل کننده زیبایی این دکوراسیون می باشند.

 

نمای فرش افشان کرم در دکوراسیون کرم قهوه ای

در این دکوراسیون کرم قهوه ای از فرش ۱۲۰۰ شانه طرح افشان کرم استفاده شده است. در این سالن از پرده کرم و مبل قهوه ای و کاغذ دیواری کرم با گلهای قهوه ای  و سقف کاذب کرم قهوه ای نیز استفاده شده است.

دکوراسیون کرم قهوه ای با فرش افشان کرم

در این دکوراسیون کرم قهوه ای از فرش ۱۲۰۰ شانه طرح افشان کرم با حاشیه گلبهی استفاده شده است. مبلمان قهوه ای و پرده و کاغذ دیواری کرم قهوه ای و میز تلویزیون قهوه ای از دیگر اجزای تشکیل دهنده این دکوراسیون می باشند.

جلوه ای از فرش و قالیچه و کناره طرح ترلان سرمه ای در کنار هم

در این منزل از فرش ۱۰۵۰ شانه طرح ترلان سرمه ای در کناره قالیچه و کناره ای از همین طرح استفاده شده است. در این دکوراسیون رنگ پشتی ها با رنگ پرده هماهنگ است.

دکوراسیونی شامل فرش و قالیچه و پشتی طرح کهکشان آبی

در این سالن پذیرایی بزرگ از فرش و قالیچه و پشتی ۱۰۵۰ شانه طرح کهکشان استفاده شده است. رنگ این فرش ها آبی می باشد که با رنگ پرده و نورپردازی سالن هماهنگ است.

استفاده از فرش های نسترن سرمه ای در فضای بزرگ

در این سالن بزرگ از ۴ فرش ۱۰۵۰ شانه طرح نسترن سرمه ای در کنار مبلمان خاکی استفاده شده است.

دکوراسیونی متشکل از فرش های اصفهان کرم و مبلمان سفید

در این دکوراسیون از فرش های ۱۰۵۰ شانه طرح اصفهان کرم در کنار مبلمان سفید استفاده شده است.

نمایی از فرش ۱۰۵۰ شانه طرح اصفهان کاربنی

در این دکوراسیون از فرش های ۱۰۵۰ شانه طرح اصفهان کاربنی در کنار مبلمان قهوه ای استفاده شده است.

نمای فرش ورسای فیلی در دکوراسیون کرم قهوه ای

در این دکوراسیون کرم قهوه ای از فرش ۱۰۰۰ شانه هایبالک طرح ورسای فیلی استفاده شده است. مبلمان قهوه ای و میز تلویزیون قهوه ای و پرده کرم قهوه ای از دیگر اجزای تشکیل دهنده این سالن پذیرایی می باشد.

نمای فرش شاه عباسی فیلی در کنار مبلمان کرم

در این دکوراسیون از فرش ۱۰۰۰ شانه هایبالک طرح شاه عباسی فیلی در کنار مبلمان و میز تلوزیون کرم استفاده شده است.

دکوراسیونی شامل فرش ستاره قهوه ای و مبلمان قهوه ای

در این دکوراسیون از فرش ۱۰۰۰ شانه هایبالک طرح ستاره قهوه ای در کنار مبلمان قهوه ای استفاده شده است.

نمای فرش ستاره قهوه ای در کنار سایر وسایل قهوه ای رنگ

در این دکوراسیون بیشتر از طیف رنگی قهوه ای استفاده شده است. رنگ فرش و صندلی ها و سنگ های آنتیک دیوارها و سرامیک و کابینت و سایر اجزای این دکوراسیون نیز بر این اساس انتخاب شده است. فرش های به کار رفته در این منزل، فرش ۱۰۰۰ شانه هایبالک طرح ستاره می باشد.

نمای فرش ۱۰۰۰ شانه هایبالک طرح مها فیلی در کنار مبلمان همرنگ فرش

در این دکوراسیون از فرش ۱۰۰۰ شانه هایبالک طرح مها فیلی استفاده شده است. رنگ مبلمان و کاغذ دیواری و پرده نیز با رنگ فرش هماهنگ است.